Witamy na stronie www.konsulaty.net

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć dane kontaktowe wszystkich Polskich Ambasad i Konsulatów za granicą oraz wszystkich Ambasad i Konsulatów zagranicznych zlokalizowanych w Polsce. Wszystkie Ambasady i Konsulaty zostały zorganizowane według nazw państw i miast.

Polskie Ambasady i konsulaty pełnią funkcję dyplomatyczną kraju za granicą. Ambasady i konsulaty istnieją tam przede wszystkim by reprezentować interesy Polski w kraju przyjmującym oraz utrzymywać i rozwijać stosunki międzynarodowe. Ponadto, ambasady i konsulaty mają kontakt z lokalną prasą, a także odpowiadają za rozwój i utrzymanie stosunków kulturalnych.

 

 

 

 


Wszystkie polskie ambasady mają punkt konsularny. Zadaniem sekcji konsularnej jest głównie rozpatrywanie wniosków wizowych osób które chcą odwiedzić Polskę i ubiegać się o paszport dla polskich obywateli. Inne zadania obejmują legalizację dokumentów, przetwarzanie wniosków o małżeństwa, akty urodzenia, adopcji i innych aplikacji. Polskie konsulaty są podporządkowane ambasadom i skupiają się na bardziej konkretnych działań.

Ambasady są niezbędne w każdym znaczącym kraju. W dużych krajach ambasady są zazwyczaj wspomagane przez jeden lub więcej konsulatów. Pomimo faktu iż terminy ambasada i konsulat są używane razem, istnieją między nimi różnice zwłaszcza w wielkości oraz usługach jakie świadczą społeczeństwu.

Różnicą między kilkoma polskimi konsulatami znajdującymi się w kraju jest poziom uprawnień i wielkości tych konsulatów. Niektóre konsulaty są większymi konsulatami generalnymi i zazwyczaj mogą pomóc w szerokim zakresie spraw konsularnych. Inne mniejsze polskie konsulaty są często obsługiwane przez prywatnych obywateli i są nazywane konsulatami honorowymi. Konsulaty honorowe często mają ograniczone uprawnienia i nie wydają wiz oraz paszportów.

logo